Elektroniczna książka obiektu budowlanego: jak założyć? Zmiany w 2023

Elektroniczna książka obiektu budowlanego: jak założyć? Zmiany w 2023

Czytelniku! pamiętaj, że wszystkie informacje i porady zawarte na naszym portalu nie zastąpią indywidualnej konsultacji z fachowcem/lekarzem. Stosowanie treści zawartych na naszym blogu w praktyce każdorazowo powinno być konsultowane z specjalistą o odpowiednich kwalifikacjach. Redakcja i wydawca portalu nie ponoszą odpowiedzialności ze stosowania porad zamieszczanych na stronie.

Elektroniczna książka obiektu budowlanego to nowość w budownictwie. Dotychczas właściciele i zarządcy obiektów budowlanych mogli korzystać jedynie z papierowej wersji książki obiektu budowlanego. Od 1 stycznia 2023 r. możemy już korzystać z cyfrowego narzędzia, jakim jest EKOB. Co prawda aż do 2027 r. elektroniczna książka obiektu budowlanego będzie równorzędnym narzędziem względem tradycyjnej książki obiektu budowlanego. Jednak już teraz jest to krok milowy w stronę maksymalnej cyfryzacji procesu budowlanego.

EKOB – czym jest elektroniczna książka obiektu budowlanego?

Jak już wspomniano, EKOB to elektroniczna wersja papierowej książki obiektu budowlanego. Od dawna Główny Urząd Nadzoru Budowlanego dążył do uproszczenia procesu budowlanego i skrócenia czasu oczekiwania na uzyskanie niezbędnej dokumentacji. W rezultacie powstały takie aplikacje, jak m.in. elektroniczna książka obiektu budowlanego i elektroniczny dziennik budowy.

Podobnie jak elektroniczny dziennik budowy, tak i EKOB ma w przyszłości wyprzeć papierową wersję książki. EKOB będzie działała na równi z książką obiektu budowlanego do 2027 r. Później cyfrowa wersja książki będzie obowiązkowa.

Zanim przejdziemy do szczegółów związanych z działaniem EKOB, warto przypomnieć, kto jest odpowiedzialny za prowadzenie książki. Elektroniczną książkę obiektu budowlanego wypełniają właściciele i/lub zarządcy obiektu budowlanego. W książce umieszczamy informacje o budynku i jego utrzymaniu, a także użytkowaniu obiektu budowlanego. Na skutek cyfryzacji książki obiektu właściciele budynków mają uproszczoną drogę do aktualizowania zapisów w książce, co sprzyja bezpieczeństwu użytkowników nieruchomości. 

Kto zakłada EKOB?

Ponieważ EKOB dotyczy konkretnego obiektu budowlanego, to zakłada ją właściciel lub zarządca budynku. Dzieje się to w terminie 30 dni od dnia:

– dostarczenia decyzji organu nadzoru budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie

– doręczenia decyzji organu

– w procedurze zawiadomienia o zakończeniu budowy od dnia upłynięcia terminu sprzeciwu organu nadzoru budowlanego albo doręczenia zaświadczenia organu nadzoru budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu

– dokonania zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części jeżeli w wyniku tej zmiany dany obiekt musi teraz posiadać książkę.

Więcej: https://c-kob.gunb.gov.pl/

Jak założyć EKOB?

EKOB właściciel budynku może założyć na stronie rządowej c-kob.gunb.gov.pl lub za pośrednictwem aplikacji do ściągnięcia ze sklepu Google Play lub Apple Store.

Pokrótce cały proces rejestracji w EKOB wygląda następująco:

– musimy utworzyć konto użytkownika na stronie lub w aplikacji

– następnie musimy zalogować się do systemu przez usługę tzw. węzła krajowego (login.gov.pl)

– w efekcie po zalogowaniu się do konta możemy założyć książkę z poziomu „Rejestr KOB”, klikając w pole „ZAŁÓŻ KOB”.

Aplikacja jest bezpłatna i bezpieczna. Dzięki węzłowi krajowemu nasze dane są chronione. Służy on do weryfikacji tożsamości właściciela obiektu.

Jakie dane będą nam potrzebne do założenia konta EKOB?

Do założenia konta na stronie c-kob.gunb.gov.pl będziemy potrzebować danych o:

– właścicielu i zarządcy budynku (imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby, e-mail)

– osobie fizycznej, która oficjalnie działa w imieniu zarządcy lub właściciela obiektu budowlanego (imię i nazwisko, adres zamieszkania, e-mail, tytuł prawny, z którego wynika uprawnienie do reprezentowania właściciela lub zarządcy)

– obiekcie budowlanym (np. adres i lokalizacja na mapie w systemie EKOB)

– dokumencie mówiącym o tytule prawnym właściciela lub zarządcy do budynku.

Jakie dane rejestrujemy w EKOB?

Podobnie jak w przypadku tradycyjnej książki obiektu budowlanego, tak i w EKOB właściciel budynku musi uzupełnić dane na temat obiektu budowlanego, a konkretnie:

– informację o rodzaju budynku i jego funkcji

– plan sytuacyjny budynku

– informacje o właścicielu lub zarządcy budynku (m.in. imię i nazwisko lub nazwa, adres zamieszkania lub siedziby, e-mail)

– dane osoby fizycznej, która ma upoważnienie do prowadzenia książki (m.in. imię i nazwisko lub nazwa, adres zamieszkania lub siedziby, e-mail).

Dodatkowo w EKOB właściciel musi umieścić informacje o:

– przeprowadzonych kontrolach (półroczna, roczna, pięcioletnia, doraźna, inne)

– ekspertyzach i opiniach technicznych przygotowanych przez rzeczoznawcę budowlanego

przeglądach technicznych, konserwacji lub naprawach urządzeń przeciwpożarowych

– decyzjach, postanowieniach, zaświadczeniach i innych dokumentach wydanych przez organy administracji publicznej

– robotach budowlanych związanych z budynkiem

– katastrofach budowlanych.

Dla jakich budowli zakładamy EKOB?

Elektroniczną książkę obiektu budowlanego zakładamy dla:

– budynku

– obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, którego projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny wymaga sprawdzenia pod względem zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi.

 

Książki obiektu budowlanego nie muszą posiadać:

– domy jednorodzinne

– budynki gospodarcze w zabudowie jednorodzinnej

– garaże, wiaty i składziki

– obiekty budowlane budownictwa zagrodowego i letniskowego

– drogi i mosty

– obiekty na zgłoszenie, które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę (wymienione w art. 29 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo budowlane, oprócz sieci gazowych).

Co ważniejsze, sieć gazowa musi mieć założoną EKOB. Podobnie drogi, jeżeli nie mają założonej księgi drogowej, muszą mieć prowadzoną książkę obiektu budowlanego.

Jakie są zalety EKOB?

W wyniku uruchomienia EKOB właściciele i zarządcy obiektów budowlanych mogą o wiele łatwiej i szybciej aktualizować dane na temat budynku w bazie. Co ważniejsze, sprzyja to nie tylko ich aktywności jako osób odpowiedzialnych za stan techniczny nieruchomości, ale i zwiększa bezpieczeństwo użytkowników budynku. Po aktualizacji danych w EKOB odpowiednie służby mogą szybciej zareagować, jeżeli w obiekcie dojdzie do uszkodzeń lub jeżeli będzie on nieprawidłowo użytkowany.

Oczywiście to nie jedyna zaleta wprowadzenia cyfrowej wersji książki obiektu budowlanego. Mając na uwadze, że współczesny świat opiera się na cyfryzacji, właściciele budynków na pewno docenią intuicyjność aplikacji. Podobnie jak w przypadku elektronicznego dziennika budowy do zainstalowania EKOB wystarczy nam telefon komórkowy. Po zalogowaniu się na konto właściciel otrzyma dostęp do unikalnej EKOB. Później wystarczy już tylko uzupełnić dane na temat nieruchomości.

Więcej o EKOB na stronie rządowej: https://c-kob.gunb.gov.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

osiemnaście − trzy =