Rodzaje barier drogowych

Rodzaje barier drogowych

Bariery drogowe wyraźnie wyznaczają tor jazdy, dzięki czemu zdecydowanie poprawiają bezpieczeństwo uczestników ruchu. Zapory sygnalizują kierowcom i pieszym, że zbliżają się oni do niebezpiecznych miejsc. Zazwyczaj znajdują się na drogach ekspresowych i autostradach, ale nierzadko umieszcza się je w pobliżu kładek, chodników, ścieżek rowerowych, czy ciągów pieszych. Sprawdź, jakie są rodzaje barier drogowych!

Jaką rolę odgrywają bariery drogowe?

Za pomocą barier drogowych odgradza się teren budowy, głębokie wykopy, a także miejsca, w których prowadzi się prace instalatorskie, naprawia przewody kanalizacyjne, czy usuwa się awarię energetyczną. W ten sposób można również wydzielić przestrzeń na parkingu, imprezie masowej lub hali magazynowej. 

Bariery drogowe zapobiegają zjechaniu samochodu z drogi lub na przeciwległy pas ruchu. Aby spełniły one swoje zadanie, powinny znaleźć się na wysokości wzroku kierowców.

Jakie są rodzaje barier drogowych?

Biorąc pod uwagę funkcję barier drogowych, wyróżniamy następujące rodzaje:

 • osłonowe – ustawia się je między jezdnią a przeszkodą stałą lub obiektem, zlokalizowanymi w jej pobliżu,
 • dzielące – umieszcza się je na bocznym lub środkowym pasie dzielącym,
 • skrajne – stosuje się w pobliżu obiektów mostowych, koronach drogi, czy krawędziach jezdni.

Jeśli za podstawowe kryterium przyjmiemy odkształcenie w czasie kolizji, bariery drogowe dzielimy na:

 • wzmocnione (o ograniczonej podatności) – odkształcenie dochodzi do 0,85 m,
 • podatne – odkształcenie wynosi 0,6-3,5 m,
 • niepodatne (sztywne) –odkształcenie jest równe lub bliskie zeru.

Ze względu na materiał wyróżniamy następujące rodzaje barier drogowych:

 • stalowe (metalowe) U-14a – przytwierdza się je za pomocą kotwi,  
 • betonowe U-14b – przymocowuje się je za pomocą przegubów, 
 • stalowo-betonowe U-14c,
 • stalowo-linowe U-14d,
 • z tworzyw sztucznych U-14e.

Bariery drogowe U–11a – zastosowanie

Bariera drogowa U-11a, znana również jako szczeblinkowa, pełni funkcję balustrady. Zapora zapobiega przewróceniu pojazdu, dodatkowo chroni ona pieszych i rowerzystów przed upadkiem z wysokości. Ustawia się ją w miejscu wzniesionym powyżej 0,5 m nad poziomem terenu. Bariery drogowe uniemożliwiają wjazd pojazdu na chodnik, plac lub ścieżkę rowerową. W ten sposób możemy też odgrodzić ciąg pieszo-rowerowy od ruchu drogowego. Stosuje się je na wiaduktach i mostach, służących również pieszym i rowerzystom. Zapory zabezpieczają schody dla obsługi na skarpach nasypu, pochylnie i wejścia do podziemi.

Bariera U-12a – charakterystyka

Proponowany rodzaj barier drogowych pozwala wyznaczyć bezpieczną strefę dla pieszych i rowerzystów. Stosuje się je także wtedy, gdy chcemy odgrodzić miejsca. których nie wolno przekraczać. Zapory powinny mieć przynajmniej 80 cm wysokości, należy przy tym zwrócić uwagę, żeby nie ograniczały one widoczności kierowcom. Aby oddzielić skrzyżowanie, pętlę tramwajową lub autobusową, z barierek można stworzyć ogrodzenie segmentowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

5 × 4 =