Ekspertyza budowlana po pożarze

Ekspertyza budowlana po pożarze

Pożar może kompletnie zniszczyć budynek lub sprawić, że niezbędne będzie przeprowadzenie jego remontu. Nie zawsze łatwo jest jednak zweryfikować stan techniczny wszystkich elementów konstrukcyjnych i instalacji. Aby móc ocenić, jakie prace powinny zostać przeprowadzone w danym obiekcie, by jego dalsze użytkowanie było bezpieczne, powinna zostać wykonana profesjonalna ekspertyza budowlana. Zadanie to powierzane jest specjalistycznym firmom, które skrupulatnie kontrolują każdy element budynku i wydają zalecenia odnośnie zakresu prac niezbędnych do przywrócenia odpowiedniego stanu technicznego obiektu.

Zniszczenia po pożarze

Choć w niektórych przypadkach pożar jest w stanie w bardzo krótkim czasie pochłonąć cały budynek i sprawić, że nie będzie on już nadawał się do użytku, to w wielu sytuacjach udaje się ugasić ogień, zanim wyrządzi on tak wielkie szkody. Jeżeli jednak budowla nie została całkowicie zniszczona i właściciel chciałby nadal z niej korzystać, podjęte muszą zostać właściwe działania, których celem jest ocenienie, czy stan techniczny budynku pozwala na jego dalsze użytkowanie.

To, z jakimi zniszczeniami będziemy mieć do czynienia, zależeć będzie bowiem od wielu czynników, takich jak materiały użyte do budowy obiektu czy też czas trwania i skala pożaru. Choć czasami może wydawać się, że stan techniczny budynku jest dobry, to w rzeczywistości ogień mógł zniszczyć instalacje i elementy konstrukcyjne. Z tego powodu, by prawidłowo ocenić faktyczne uszkodzenia poszczególnych elementów budynku, konieczna jest ekspertyza budowlana.

Przebieg ekspertyzy budowlanej po pożarze

Pierwszym krokiem, który musi zostać podjęty jeżeli chcemy ponownie korzystać z budynku, jest przeprowadzenie kontroli przez właściwy organ. Jej celem jest sprawdzenie, co było przyczyną pożaru oraz weryfikacja tego, czy obiekt może być jeszcze używany. Jeżeli możliwe będzie przywrócenie budynku do odpowiedniego stanu umożliwiającego dalsze użytkowanie, wykonana powinna zostać także ekspertyza budowlana po pożarze. Praca ta polega na szczegółowej i skrupulatnej inspekcji obiektu oraz przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji. Dzięki ekspertyzie budowlanej możliwe będzie dokładne skontrolowanie stanu technicznego każdego elementu konstrukcyjnego i instalacji oraz wydanie zaleceń dotyczących konieczności przeprowadzenia napraw lub wymian.

Dlaczego przeprowadzenie ekspertyzy budowlanej jest konieczne po pożarze budynku?

Profesjonalna ekspertyza budowlana jest niezbędna do tego, by budynek mógł zostać poprawnie wyremontowany lub odbudowany. Jej prawidłowe wykonanie ma kluczowy wpływ na bezpieczeństwo późniejszego użytkowania obiektu. Może bowiem dojść do sytuacji, w której zniszczenia po pożarze lub prowadzeniu akcji gaśniczej nie będą początkowo łatwe do wykrycia, ale w przyszłości doprowadzą do poważnych problemów, które mogą nawet zagrażać życiu i zdrowiu przebywających w budynku osób.

Inwentaryzacja po pożarze – komu ją zlecić?

Wykonanie zadania, jakim jest ekspertyza budowlana, powinno być powierzone firmie, która ma doświadczenie w prowadzeniu tego typu prac. Nie można dopuścić do tego, by inwentaryzacja została wykonana pobieżnie i bez należytej staranności. Pożar mógł bowiem doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia ważnych elementów konstrukcyjnych budynku czy też instalacji elektrycznej i gazowej. Specjaliści zajmujący się wykonywaniem ekspertyzy budowlanej po pożarze wiedzą, co koniecznie musi zostać skontrolowane, by prawidłowo ocenić stan techniczny budynku. Dzięki temu zyskujemy pewność, że po przeprowadzeniu odpowiednich prac obiekt nadal będzie mógł być bezpiecznie użytkowany.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

2 + 16 =